Det specifika med att vara kvinna är mer än de traditionella begreppen skönhet, vänlighet eller ömhet. 

Det är de vanliga utgångspunkterna från vilka komplexa, dynamiska, eleganta och sofistikerade personligheter utvecklas.

Det finns ett växande behov av att representera nya feminina aspekter på ett sätt som återspeglar vår tids aktiva identitetsval av kvinnor.

Den litteratunrbaserade idén om kvinnlig känsliga utvecklas till att en me ge form och uttryck till en mängd olika konstformer. Det handlar dock inte enbart om estetik: detta är något som existerar som ett betydande värde.

Det här är historien som NEOQUE vill berätta, när vi talar till alla de kvinnor som vill ha ett utrymme där de kan känna sig representerade, där de kan känna sig kulturellt och konstnärligt berikade.

NEOQUE vänder sig till kvinnor som vill växa och utforska sin egen komplexitet.